Web 2.0 to najlepsze co mog?o nam si? przydarzy? – Antyweb


Antyweb

Web 2.0 to najlepsze co mog?o nam si? przydarzy?
Antyweb
Warto odnie?? si? równie? do tego, co stanowi?o pierwotn? ide? tego serwisu. Grzegorz pocz?tkowo pewnie nie zak?ada?, ?e z Antyweba wyro?nie ogromny serwis blogowy traktuj?cy o technologiach – najpierw by?o Web 2.0. Potem by? ju? "obecny" Antyweb.

View full post on web 2.0 – Google News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *